ÁSZF

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.0.47″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.0.48″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.0.47″][et_pb_text admin_label=”CÍM” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

Vásárlás és adatkezelés

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Közzétéve: 2016. február 1.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”I. Szolgáltatás leírása, díja, részvételi feltételek” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

I. Szolgáltatás leírása, díja, részvételi feltételek

Jelen ÁSZF rögzíti a Nonikig Kft (székhely: 2500 Esztergom Béke tér 44, cégjegyzékszám: 01-09-272439, adószám: 25391158243 a továbbiakban: „Webáruház”) www.noniking.hu weboldalon elérhető online szolgáltatása (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit.

A www.noniking.hu weboldalon a Webáruház bemutatja azokat a termékeket, amelyeket az oda ellátogató személy kiválaszthat és megvásárolhat. Az esetleges félreértések elkerülése érdekében egyértelműen rögzítendő, hogy a weboldalon feltüntetett termékkínálat csupán tájékoztató jellegű és az a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja. A Felhasználó állíthatja össze azt a bevásárló listát / megrendelést, amely tartalmazza a Webáruház által házhoz szállítandó termékeket. A bevásárló lista / megrendelés összeállítása és az egyéb szükséges adatok megadása után a Webáruház a kiválasztott termékeket házhoz szállítja, és a Felhasználó számára azokat a vételár egyidejű megfizetése mellett vagy előzetes kifizetést követőn átadja.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”II. Az ÁSZF módosítása,” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

II. Az ÁSZF módosítása, annak hatálybalépése és Felhasználó általi elfogadása

A Szolgáltatás igénybevételére – a termékek kiválasztásától azok vételára és a szállítási díj kifizetéséig – jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak a felek jogviszonyára. A Webáruház jogosult az ÁSZF-et bármikor módosítani. Az új, módosított ÁSZF akkor lép hatályba, amikor azt a Webáruház a www.noniking.hu honlapon közzéteszi. A termékeket a Szolgáltatás keretében kiválasztó (azaz a bevásárló listát / megrendelést összeállító) Felhasználó a módosítás hatálybalépését követő újabb bevásárló lista / megrendelés leadással fogadja el a módosított ÁSZF-et. Az ÁSZF lényeges módosítása esetén a Webáruház a honlapon értesíti valamennyi Felhasználóját az új ÁSZF hatályba lépéséről, melyet ők a Szolgáltatás ismételt igénybevételével fogadnak el

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”III. Hűségkedvezmények” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

III. Hűségkedvezmények

A Webáruház jogosult arra, hogy a későbbiek során esetlegesen hűségprogramot indítson Felhasználói körében és egyes értékhatár vagy megadott időintervallumon belüli vásárlásokat / teljesült megrendeléseket hűségpontokkal, árkedvezménnyel vagy ajándéktárgyakkal honorálja.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”IV. Szellemi tulajdonjogok védelme” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

IV. Szellemi tulajdonjogok védelme, a weboldal használata

A www.noniking.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Webáruház, amelyet megillet minden olyan jog (ideértve a szerzői és egyéb jogokat), amelyek alapján az említett weboldallal és annak tartalmával (különösen, de nem kizárólagosan annak megjelenítésével, az azon található adatbázisokkal, illusztrációkkal, tájékoztatókkal, stb.) jogszerűen rendelkezhet.

A Felhasználók a látogatás időtartama alatt kötelesek betartani a kapcsolódó jogszabályokat és az ÁSZF rendelkezéseit, emellett nem csorbíthatják sem a Webáruház, sem más Felhasználók jó hírét és törvényes jogait, jogos érdekeit.

Így különösen a Felhasználó

 • nem használhatja a honlap egészét vagy annak egyes egyedi részeit más célra, csak saját használatra, vagyis nem másolhatja, nem töltheti le, illetve nem terjesztheti a honlap tartalmát olyan mértékben, amely meghaladja saját szükségleteit;
 • nem zavarhat és/vagy akadályozhat más Felhasználókat a honlap használatában;
 • nem nyúlhat hozzá semmilyen módon a honlap tartalmához, illetve műszaki jellegét sem változtathatja meg a Webáruház előzetes, írásbeli jóváhagyása nélkül;
 • nem zavarhatja meg a honlap biztonságát;
 • nem használhatja a honlapot kéretlen üzenetek (spam) vagy láncüzenetek küldésére, nem küldhet vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat a honlapra;
 • nem küldhet olyan üzeneteket a honlapra, amely vírusokat, illetve veszélyes vagy kártékony programokat tartalmaznak;
 • nem hozhat létre álüzeneteket valamely Felhasználó identitásának meghamisítása céljából vagy azért, hogy egy másik Felhasználó fiókjába bejuthasson.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”V. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

V. A Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele

Az előző pontban írtak mellett természetesen tilos magát a Szolgáltatást is jogosulatlanul igénybe venni. Különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak minősülnek jogosulatlan igénybevételnek:

 • olyan tartalom terjesztése, amely megalázó, becsmérlő, sérti az emberi méltóságot, vallás, hit, faj vagy nemek szempontjából megkülönböztető, erőszakot vagy más illegális cselekedetet, illetve valamely rendelkezések/szabályok megsértését támogatja;
 • olyan tartalom terjesztése, amely a közrendet fenyegeti vagy egy másik Felhasználó, a Webáruház, a Webáruház közvetlen vagy közvetett tulajdonosá(i)nak, vagy valamely vállalatának a jogos érdekeit veszélyezteti;
 • más számítógépes rendszerekhez való jogosulatlan hozzáférés szerzése;
 • egy másik Felhasználó megakadályozása abban, hogy igénybe vehesse a Szolgáltatást;
 • nyilvános elektronikus kommunikációs hálózat használatára vonatkozó jogok megsértése;
 • a www.noniking.hu honlaphoz kapcsolódó hálózatok vagy honlapok megzavarása;
 • elektronikus másolatok készítése, terjesztése vagy tárolása szerzői joggal védett dokumentumokról és anyagokról tulajdonosaik előzetes hozzájárulása nélkül.

Webáruház jogosult az ártalmas tartalmakat a honlapról eltávolítani, valamint teljes kártérítést követelni és azt érvényesíteni az olyan Felhasználóval szemben, aki a Webáruház kárát a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevételével okozta. A kár magában foglal minden olyan kárt, amelyet a Webáruházon belül más vállalatnak okoztak, illetve amelynek megtérítését a Webáruháztól harmadik személyek követelik olyan károkozásért, amely a Felhasználó általi jogosulatlan igénybevétel következménye. A kár magában foglalja mind a közvetlen kárt, mind pedig azokat a költségeket és kiadásokat, amelyek a kár megtérítéséhez való jog érvényesítése és a Szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele által okozott hibás állapot megszüntetése során szükségszerűen felmerültek. Az illetékes közigazgatási hatóság által a jogosulatlan igénybevétel következtében történt jogszabálysértés miatt a Webáruházra kiszabott esetleges bírság is kárnak minősül.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”VI. A Szolgáltatás elérhetősége” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

VI. A Szolgáltatás elérhetősége

Webáruház megtesz minden tőle telhetőt a Szolgáltatás minőségének fenntartása, folyamatos elérhetősége és folyamatos javítása érdekében. Mindazonáltal a Szolgáltatás műszaki szempontjait tekintve nem tudja garantálni a Felhasználó számára azt, hogy a Szolgáltatás százszázalékos mértékben, mindig mindenkor elérhető lesz, vagy hibamentesen fog működni. Műszaki hiba esetén a Felhasználó bejelentheti a hibát a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben. Ekkor a Webáruház mindent megtesz annak érdekében, hogy a hibát a lehető legrövidebb időn belül megszűntesse.

Webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók hozzáférését korlátozza a www.noniking.hu honlaphoz mindaddig, ameddig az szükséges a javítások és karbantartások elvégzéséhez, illetve a rendszer fejlesztéséhez vagy új rendszerelemek bevezetéséhez.

Megfelelő – e-mailen keresztül történő – tájékoztatást követően a Webáruház bármikor jogosult a Szolgáltatás nyújtását beszüntetni azzal, hogy a már leadott bevásárló listákon / megrendeléseken szereplő termékek még kiszállításra kerülnek.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”VII. Felelősség” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

VII. Felelősség

Annak ellenére, hogy a Webáruház megtesz minden tőle elvárhatót a www.noniking.hu honlapon található tartalmak pontosságának, ténybeli helyességének és relevanciájának biztosítása érdekében, a teljes megfelelőséget nem minden esetben tudja garantálni a Felhasználó számára. A Webáruház nem vállal semmilyen garanciát és nem felel azokért a hibákért, kimaradásokért vagy műszaki nehézségekért, amelyek a honlap használata közben felmerülhetnek. Amennyiben a Webáruház pontatlanságot fedez fel a tartalmakban – feltéve, hogy az megvalósítható – a lehető legrövidebb időn belül vállalja azt kijavítani.

Webáruház azonban nem felel – különösen – az alábbiakért:

 • harmadik felekhez tartozó olyan honlapok tartalmai, amelyekre a www.noniking.hu honlapon keresztül lehet ellátogatni, a www.noniking.hu honlapon szereplő, harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkek, harmadik személy által a Szolgáltatás honlapján keresztül megjelenített reklám vagy a hirdetés más formája;
 • hozzájárulása, vagy tudomása nélkül a Szolgáltatás honlapjára feltett tartalom, amennyiben Webáruház számára műszakilag nem lehetséges vagy kivitelezhető, hogy annak használatát megakadályozza;
 • a www.noniking.hu honlap nem kompatibilis a Felhasználó termináljával és szoftverével, illetve elektronikus kommunikációs hálózathoz történő csatlakozásával;
 • műszaki nehézségek, beleértve a www.noniking.hu honlappal kapcsolatban bekövetkező hibákat és meghibásodásokat.
 • a honlapon elérhető termékek összetevőjében történt változásért, a Felhasználó által túllépett adagolási útmutató, egyéb ismert vagy nem ismert betegségek kialakulásáért, súlyosbodásáért, allergiás reakciók fellépéséért

A webáruházban a termékek képei tájékoztató jellegűek, a gyártók fenntartják a jogot csomagolásaik változtatására.

A jelen pont rendelkezései nem érintik Webáruház tájékoztatással kapcsolatos és termékfelelősségét, továbbá a kellékszavatosságért való helytállását a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”VIII. Fogyasztói ár, költségek” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

VIII. Fogyasztói ár, költségek

Fogyasztói ár

A honlapon szereplő termékek árai a termékek megtekintéskor érvényes fogyasztói árai. A termékek megrendelésekor szereplő fogyasztói árai azok az árak, amelyeket a Felhasználó a termékek megvásárlásakor a termékek átvételével egyidejűleg / előzetes fizetés esetén ekkor megfizetni vállal a Webáruház felé a termékek ellenértékeként.

A megállapított árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.

Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

Költségek

Abban az esetben, ha a kiválasztott termékek közül a Felhasználó végül egyet sem vesz át, a Webáruház a kiszállításért szolgáltatási díjat nem számol fel, egyébként a szolgáltatás díjköteles. A szolgáltatási díj magában foglalja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, azaz a Vásárlónak / Felhasználónak azon felül egyéb költségeket fizetnie nem kell. Vásárló a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg / előzetes fizetés esetén a termékek ellenértékével egyidejűleg köteles megfizetni a Webáruház részére.

A szolgáltatás díja magában foglalja a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos valamennyi költséget, azaz a Vásárlónak azon felül egyéb költségeket fizetnie nem kell. Vásárló a szolgáltatási díjat a ténylegesen átvett termékek vételárával egyidejűleg köteles megfizetni a Webáruház részére.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”IX. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

IX. Az adásvételi és a szolgáltatási szerződés létrejötte

A jelen ÁSZF I. pontjában írtakkal összhangban a megrendeléssel és annak visszaigazolásával létrejön a Felek között a szerződés a termékek megvásárlására vonatkozóan.

A webáruházon keresztül történt elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Webáruház és a rendelést leadó magánszemély vagy cég (továbbiakban megrendelő) között. A vásárlási szerződést a Webáruház írásban megkötött szerződésnek tekinti. A megrendelő Felhasználó a rendelés leadásának véglegesítésekor fogadja el ezen szerződés feltételeit.

A webáruház nem rögzíti a szerződést, továbbá, a szerződés utóbb nem hozzáférhető.

A szerződés nyelve: magyar

Megrendelő Felhasználó tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, és az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

Megrendelő Felhasználó vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott szállítási és fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a megrendelő Felhasználó hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a megrendelő Felhasználó megtéríti a Webáruház számára.

A megrendelés visszaigazolását áruházunk a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül igazolja vissza. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre.

Amennyiben a megrendelést 24 órán belül nem igazoljuk vissza, úgy a megrendelő Felhasználó az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről.  Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek, ez egy automatikus visszaigazolás, mely csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz 24 órán belül nem érkezik meg a rendelés tételes visszaigazolása, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.

Az eladó Webáruház a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a “Kapcsolat” menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására.

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben kerülhet sor (mail cím: info@noniking.hu)

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Kosár megtekintése” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni őket, akkor egyszerűen kattintson a “Tovább a pénztárhoz” gombra. Ezután adja meg a vásárláshoz szükséges adatait.

A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot (utánvét, előre utalás). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megrendelés elküldése” gombra.

A rendelések feldolgozása

A rendelések feldolgozása 24 órán belül megtörténik. A webáruház törekedik a minél gyorsabb feldolgozásra.

Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

A megrendelés menete: termékek kosárba helyezése, szállítási cím és számlázási adatok megadása, fizetési módozat kiválasztása, rendelés véglegesítése és elküldése.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”X. Átadás-átvétel házhozszállítás esetén” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

X. Átadás-átvétel házhozszállítás esetén

A termékek www.noniking.hu honlapon történő kiválasztásakor a Felhasználó megadja a pontos szállítási címet.

A küldemények kézbesítése, szállítása a Noniking Kft. saját futárszolgálatával vagy a Magyar Posta Zrt által történik. A termék szállítási idejét a Webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint a visszaigazoló e-mail is tartalmazza. A szállítás időpontjáról lehetősége van egyeztetni a visszaigazoló e-mailben található telefonszámon.

Szállítási módok: utánvétel

Kiszállítási idő:1-5 nap

Szállítási díjak: Belföldi díjak:

Csomagsúly Szállítási díj (Ft)

0,1 – 5 kg 1000 Ft

25.000 Ft feletti megrendelés esetében a kiszállítás ingyenes.

Webáruház köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a termékeket a kért időpontban szállítsa le, de nem vállal felelősséget olyan késedelemért vagy a teljesítés olyan elmaradásáért, amely olyan tények és/vagy körülmények következtében állt elő, amelyeket a Webáruház nem, vagy csupán indokolatlan kiadások mellett befolyásolhatna.

Csak 18 éven felüli személy jogosult a termékeket az átadás helyén átvenni. Amennyiben a kiszállítási asszisztensnek kétségei merülnének fel a termékeket átvevő személy életkorát illetően, az adott személy azonban önként nem mutatja be a személyazonosságot igazoló okmányát életkorának ellenőrzésére, a kiszállítási asszisztens a termék(ek) átadását megtagadja. Ugyanígy jár el a kiszállítási asszisztens akkor is, ha a személyazonosságot igazoló okmány szerint az adott személy még nem múlt el 18 éves.
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XI. A fizetés” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XI. A fizetés

A termékek vételárát a Vásárló fizetheti az átvételkor kézpénzzel vagy az átvétel előtt előre utalással.

Az előre utalás a Noniking Kft bankszámlaszámára történik:  OTP Bank 11719025-20002035

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XII. Reklamációk” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XII. Reklamációk

A Felhasználó természetesen megtagadhatja azoknak a termékeknek az átvételét, amelyek az átadás-átvétel időpontjában bontott. Amennyiben a termékről csupán az átadást követően derül ki, hogy az már az átadás-átvétel időpontjában bontott volt a Vásárlót ebben az esetben is megilleti a reklamáció joga, melyet a Szolgáltatás telefonos ügyfélszolgálatán keresztül, vagy e-mailben, vagy a Szolgáltatás levelezési címére küldött levél útján megtehet.
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XIII. Termékjellemzők” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XIII. Termékjellemzők

A www.noniking.hu egy internetes áruház, a weboldalon található információk a gyártók, forgalmazók, szállítók, valamint publikus lexikonok, szakkönyvek és folyóiratok információi, ezek tartalmáért áruházunk a felelősséget nem vállalja

A www.noniking.hu számos információs anyag található, ezek lehetnek cikkek, internetes és más jellegű hivatkozások, eszközök, képek, multimédiás anyagok és reklámok, de mindig tartsa szem előtt, hogy ezek nem helyettesíthetik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsokat. Felhívjuk figyelmét, hogy információnk felnőtteknek, illetve szülői felügyelet alatt álló tizenéveseknek szólnak, mindazonáltal kijelentjük, hogy semmilyen, a www.noniking.hu honlapon található információért semmiféle garanciát nem vállalunk. Az Ön felelőssége az is, hogy megfelelően értelmezze azoknak az információknak az eredményeit, amelyeket mi weboldalainkon az Ön rendelkezésére bocsátunk.

A Webáruház által forgalmazott termék rendelkezik a szükséges OÉTI és egyéb hatósági engedélyekkel, melyek a termék forgalmazásához szükségesek, az egyes engedély számokat a termékek egyedi csomagolása tartalmazza.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XIV. Vegyes rendelkezések” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XIV. Vegyes rendelkezések

A www.noniking.hu weboldalon bemutatott termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Felhasználó által megvásárolt (átvett) termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre jellemzőek, mind összetételét, mind pedig használatát/felhasználását illetően, ezért a Vásárló a termék átvételét követően köteles az említett tájékoztatást – saját és mások biztonsága érdekében – alaposan elolvasni és megismerni.

Az ÁSZF szabályozza a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, így a Felhasználóval létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában annak rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak. Az ÁSZF-re a magyar jogszabályok irányadóak.

Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezésének érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XV. Személyes adatok védelme ” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XV. Személyes adatok védelme és hozzájárulás az adatok kezeléséhez, feldolgozásához

A honlapon való vásárlás önkéntes, melynek során személyes adatainak megadásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője  a megadott személyes adatokat a megrendelés leadása, annak feldolgozása, az áru kiszállítása, számla kiállítása és megfizetése érdekében kezelje.

A megadott személyes adatok kezelője a Noniking Kft., mint adatkezelő. A megrendelések kiszállítását a Noniking Kft. végzi, akinek, mint adatfeldolgozónak a személyes adatok a kiszállítás érdekében továbbításra kerülnek, harmadik személynek egyebekben az adatok nem kerülnek átadásra.

Rendelés leadására kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, cselekvőképes természetes személy vagy jogi személy előzőekben rögzített ismérveknek maradéktalanul megfelelő képviselője adhat le. A nem a jogosulttól származó, illetéktelen vagy kiskorú személy által leadott rendelések esetére webáruház kizárja a felelősségét.

A jelen honlapon a regisztráció és a megrendelés során történő adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik regisztrálnak, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

Webáruház, mint adatkezelő és Noniking Kft., mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a a megrendeléssel összefüggésben, a megrendelés és annak teljesítése időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza.

A megadott személyes adataikat a Webáruház marketing-kapcsolattartás (Webáruház termékeinek és szolgáltatásainak ajánlása, hirdetéseinek továbbítása, piackutatás) érdekében célhoz kötötten kezelje és felhasználja.

Megrendelésükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen általános szerződési feltételek és adatvédelmi nyilatkozat minden rendelkezését.

Az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény megtartásával történik. Webáruház bármikor lehetőséget biztosít a felhasználónak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen:  info@noniking.hu

Ezenkívül a felhasználót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Webáruház által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a felhasználó bírósághoz fordulhat.

A felhasználó bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Webáruház vagy annak megbízottja, amelyet megtehet a felhasználó egy lemondó nyilatkozat alábbi címre történő megküldésével (a pontos személyes adatait feltüntetve):info@noniking.hu

A felhasználó tudomásul veszi, hogy ha a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok törlését a megrendelt áruk átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a felhasználó), a felhasználó elveszti a jogosultságot a termékek átvételére és elesik a megrendelés lehetőségétől. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés teljesítésének időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulását vonja vissza, a Webáruház a megrendelés lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.

A megrendelés  hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a megrendelés átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Webáruház, sem a futár cég semmilyen felelősséget nem vállal.

A megrendelés átadására a megadott címen személyes átvétellel – hatósági igazolvány bemutatásával – vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás által meghatalmazott útján van lehetőség. A más személy általi jogosulatlan átvétel okán Webáruház kizárja a felelősségét.

[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”XVI. A Webáruház elérhetőségei” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]

XVI. A Webáruház elérhetőségei

Cégnév vagy egyéni vállalkozó neve: Noniking Kft
Szolgáltató székhelye: 1096 Budapest Lenhossék utca 3 F. LPH FSZT 6.,
Cégjegyzékszám: 01-09-272439
Bankszámlaszám, megnevezése: OTP Bank 11719025-20002035
Elérhetőség: info@noniking.hu
Szolgáltató egyéb elérhetősége:+36205383854
Adószám: 25391158243
[/et_pb_text][et_pb_text admin_label=”ELÉRHETŐSÉGEK” _builder_version=”3.0.87″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]A jelen ÁSZF 2016.02.01-én lép hatályba.

Elérhetőségek:
E-mail: info@noniking.hu
Telefon:  +36 20 538 3854
Nándori Renáta ügyvezető
Telefon: +36 20 538 3854
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]